1.
Mäkelin M, Hautamäki L. Luonnon spekulatiivinen problematisointi : Isabelle Stengersin tieteenfilosofia monilajisuuden tutkimuksessa. T&E [Internet]. 7. helmikuuta 2022 [viitattu 24. toukokuuta 2022];46(4):249-65. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/114363