1.
Björninen S. Faktat ja narratiivit: kertomustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa. T&E [Internet]. 21. kesäkuuta 2021 [viitattu 8. lokakuuta 2022];44(4). Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109629