1.
Houtbeckers E, Kallio G. Talous käytäntöteoreettisesti : kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä. T&E [Internet]. 1. helmikuuta 2019 [viitattu 26. syyskuuta 2022];44(2):150-69. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/105312