Houtbeckers, Eeva, ja Galina Kallio. ”Talous käytäntöteoreettisesti : Kotitalouksien Omaehtoinen Ruuanhankinta Taloutta Koskevan Tiedon lähteenä”. Tiede & edistys 44, no. 2 (helmikuuta 1, 2019): 150–169. Viitattu lokakuuta 8, 2022. https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/105312.