Toimitus. ”Tieteellinen elämä”. Tiede & edistys, vsk. 47, nro 3, lokakuuta 2022, ss. 236-8, doi:10.51809/te.122727.