Toimitus. ”Tieteellinen elämä”. Tiede & Edistys, vsk. 47, nro 4, joulukuuta 2022, ss. 352–354, doi:10.51809/te.120513.