Toimitus. ”Tieteellinen elämä”. Tiede & Edistys, vsk. 47, nro 1-2, kesäkuuta 2022, s. 122, https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120092.