[1]
Toimitus, ”Tieteellinen elämä”, T&E, vsk. 47, nro 3, ss. 236–238, loka 2022.