[1]
Toimitus, ”Tieteellinen elämä”, T&E, vsk. 47, nro 1-2, s. 122, kesä 2022.