[1]
S. Björninen, ”Faktat ja narratiivit: kertomustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa”, T&E, vsk. 44, nro 4, kesä 2021.