[1]
O. Tiikkainen ja M. J. Virtanen, ”Taloustieteen performatiivisuudesta moniperformatiivisuuteen: tapaustutkimuksena vaikuttavuusinvestoiminen”, T&E, vsk. 46, nro 1-2, ss. 5–27, kesä 2021.