[1]
E. Houtbeckers ja G. Kallio, ”Talous käytäntöteoreettisesti : kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä”, T&E, vsk. 44, nro 2, ss. 150–169, helmi 2019.