[1]
V. Oittinen ja P. Rauhala, ”Marx, Engels ja Pääoman III osa”, T&E, vsk. 41, nro 1, ss. 84–89, tammi 2016.