Toimitus (2022) ”Tieteellinen elämä”, Tiede & edistys, 47(1-2), s. 122. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120092 (Viitattu: 11elokuuta2022).