Heikkilä, M. (2022) ”Ranskan yhtenäisyyden dekonstruktio: Tiede, politiikka ja moniarvoinen todellisuus”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 84–90. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120090 (Viitattu: 3heinäkuuta2022).