Melin, H. (2022) ”Tasa-arvon lyhyt historia”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 72–78. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120089 (Viitattu: 11elokuuta2022).