Tuomala, M. . (2022) ”Piketty hahmottelee 2000-luvun sosiaalidemokratiaa”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 59–66. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120087 (Viitattu: 11elokuuta2022).