Gronow, J. (2022) ”Tuloerojen kärjistyminen viime vuosikymmeninä”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 53–58. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120085 (Viitattu: 1heinäkuuta2022).