Alaja, A. (2022) ”Piketty ja eriarvoisuuden ideologinen luonne”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 47–52. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120083 (Viitattu: 1heinäkuuta2022).