Mehta, A. A. (2022) ”Bearing Witness: Articulating an Archival Practice”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 35–41. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120081 (Viitattu: 1heinäkuuta2022).