Korhonen, A. ja Mäkinen, K. (2022) ”Monitieteisyys kriiseissä”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 3–11. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120080 (Viitattu: 1heinäkuuta2022).