Kaitaro, T. (2022) ”Hurmaava isänmurha: Kurki: Psykoanalyysin alku”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 96–99. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120079 (Viitattu: 3heinäkuuta2022).