Korhonen, A. (2022) ”Rokotevastaisuuden yhteiskunnallisuus: Durbach: Bodily Matters”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 106–112. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115440 (Viitattu: 11elokuuta2022).