Hirvonen, O. (2022) ”Yliopiston suuntaa etsimässä: Wilhelmsson: Yliopistouudistus”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 100–105. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115382 (Viitattu: 1heinäkuuta2022).