Sandelin, M. (2022) ”Nostalgia haikeana muisteluna ja reaktionäärisen politiikan voimavarana: Vihma: Nostalgia”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 113–117. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115377 (Viitattu: 3heinäkuuta2022).