Höysniemi, S. (2022) ”Antropologia monipuolistaa ymmärrystä valtiosta: Valtion antropologiaa”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 118–121. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115363 (Viitattu: 1heinäkuuta2022).