Kyyrönen, O. ja Kabata, M. (2022) ”Epävakaita aikoja: Kapitalismin kriisitendenssit uusliberalismista koronapandemiaan ”, Tiede & edistys, 47(1-2), ss. 12–32. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115305 (Viitattu: 1heinäkuuta2022).