Mäkelin, M. . ja Hautamäki, L. (2022) ”Luonnon spekulatiivinen problematisointi : Isabelle Stengersin tieteenfilosofia monilajisuuden tutkimuksessa”, Tiede & edistys, 46(4), ss. 249–265. doi: 10.51809/te.114363.