Backman, J. (2022) ”Monenkeskisestä ainutkertaisuudesta, sen ontologiasta ja politiikasta”, Tiede & edistys, 46(4), ss. 317–321. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/112004 (Viitattu: 24toukokuuta2022).