Björninen, S. (2021) ”Faktat ja narratiivit: kertomustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa”, Tiede & edistys, 44(4). doi: 10.51809/te.109629.