Houtbeckers, E. ja Kallio, G. (2019) ”Talous käytäntöteoreettisesti : kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä”, Tiede & edistys, 44(2), ss. 150–169. doi: 10.51809/te.105312.