Oittinen, V. ja Rauhala, P. (2016) ”Marx, Engels ja Pääoman III osa”, Tiede & edistys, 41(1), ss. 84–89. doi: 10.51809/te.105216.