Yli-Annala, Kari. 2022. ”Kinima-Sommittumia”. Tiede & Edistys 47 (4):318–325. https://doi.org/10.51809/te.125861.