Houtbeckers, Eeva, ja Galina Kallio. 2019. ”Talous käytäntöteoreettisesti : Kotitalouksien Omaehtoinen Ruuanhankinta Taloutta Koskevan Tiedon lähteenä”. Tiede & Edistys 44 (2):150-69. https://doi.org/10.51809/te.105312.