Haila, Yrjö. 2016. ”Mika Karhu”. Tiede & Edistys 41 (1):98. https://doi.org/10.51809/te.105218.