Korhonen, A., & Mäkinen, K. (2024). Eettiset käänteet ja kontrollit: Tutkimusetiikka ja tieteellinen julkaiseminen. Tiede & edistys, 49(1–2), 4–9. https://doi.org/10.51809/te.145776