Toimitus. (2024). Tieteellinen elämä. Tiede & edistys, 48(4), 54–55. https://doi.org/10.51809/te.143330