Yli-Annala, K. (2022). Kinima-sommittumia. Tiede & Edistys, 47(4), 318–325. https://doi.org/10.51809/te.125861