Toimitus. (2022). Tieteellinen elämä. Tiede & Edistys, 47(3), 236–238. https://doi.org/10.51809/te.122727