Toimitus. (2022). Tieteellinen elämä. Tiede & Edistys, 47(4), 352–354. https://doi.org/10.51809/te.120513