Toimitus. (2022). Tieteellinen elämä. Tiede & Edistys, 47(1-2), 122. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120092