Heikkilä, M. (2022). Ranskan yhtenäisyyden dekonstruktio: Tiede, politiikka ja moniarvoinen todellisuus. Tiede & Edistys, 47(1-2), 84–90. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120090