Tuomala, M. . (2022). Piketty hahmottelee 2000-luvun sosiaalidemokratiaa. Tiede & Edistys, 47(1-2), 59–66. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120087