Mäkelin, M. ., & Hautamäki, L. (2022). Luonnon spekulatiivinen problematisointi : Isabelle Stengersin tieteenfilosofia monilajisuuden tutkimuksessa. Tiede & Edistys, 46(4), 249–265. https://doi.org/10.51809/te.114363