Backman, J. (2022). Monenkeskisestä ainutkertaisuudesta, sen ontologiasta ja politiikasta. Tiede & Edistys, 46(4), 317–321. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/112004