Björninen, S. (2021). Faktat ja narratiivit: kertomustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa. Tiede & Edistys, 44(4). https://doi.org/10.51809/te.109629