Mannevuo, M. (2021). Konfliktien pyörteissä. Tiede & Edistys, 46(1-2), 112–114. https://doi.org/10.51809/te.109613