Tiikkainen, O., & Virtanen, M. J. (2021). Taloustieteen performatiivisuudesta moniperformatiivisuuteen: tapaustutkimuksena vaikuttavuusinvestoiminen. Tiede & Edistys, 46(1-2), 5–27. https://doi.org/10.51809/te.109598