Houtbeckers, E., & Kallio, G. (2019). Talous käytäntöteoreettisesti : kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä. Tiede & Edistys, 44(2), 150–169. https://doi.org/10.51809/te.105312