Mäkelä, H., & Laine, M. (2019). Laskentatoimen ympäristösuhde. Tiede & Edistys, 44(2), 120–134. https://doi.org/10.51809/te.105310